Skip to Store Area:

M9 / M9P

M9 / M9P

MEElectronics (MEE) M9 là tai nghe đạt nhiều giải thưởng cộng đồng, chất âm vượt trội trong tầm giá. Tai nghe M9 mang lại độ cân bằng tốt, âm thanh tinh tế và sự thoải mái tối đa cho người dùng. Thế hệ thứ 2 của tai nghe Meelectronics M9 với chất liệu dây mới và thiết kế vỏ tốt hơn giảm nhiễu và tăng độ bền cho sản phẩm nhưng vẫn giữ lại chất âm giàu nhạc tính.

3 Sản phẩm

mỗi trang

Lưới  Danh sách 

Định hướng giảm xuống

3 Sản phẩm

mỗi trang

Lưới  Danh sách 

Định hướng giảm xuống